Op 6 december werden in Leuven de handen uit de mouwen gestoken voor de eerstesteenlegging van een nieuw kantoorgebouw met labo’s op de site Wetenschapspark Arenberg.


Met een spadesteek door burgemeester Bart De Wever en minister van Financiën Johan van Overtveldt werd op maandag 6 november de officiële start gegeven voor een van de grootste ombouwprojec


Om als bedrijf relevant te blijven, is het belangrijk dat je kan inspelen op de maatschappelijke trends en aandacht blijft hebben voor innovatie.


De plannen voor een nieuw dienstverleningscentrum en de heraanleg van de parken in het centrum van Beerse zijn klaar.


Bouwen met mensen